Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ SDTV Online

Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ SDTV Online

Điều 1: Giải thích từ ngữ

 • SDTV Online: là dịch vụ truyền hình trực tuyến trên mạng internet của Công ty TNHH Truyền hình Kỹ thuật số Miền Nam. SDTV Online, dịch vụ SDTV Online, dịch vụ được hiểu là một.
 • SDTV: là Công ty TNHH Truyền hình Kỹ thuật số Miền Nam.
 • Thỏa thuận cung cấp và sử dụng SDTV Online này còn gọi là “Thỏa thuận”.
 • Khách hàng: Là người sử dụng truyền hình trực tuyến “SDTV Online”. Khách hàng, người dùng, người sử dụng được hiểu như nhau.
 • Thông tin cá nhân: là thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân theo quy định của pháp luật.
 • Sở hữu trí tuệ: là những sáng chế, cải tiến, thiết kế, quy trình, công thức, phương pháp, cơ sở dữ liệu, thông tin, bản vẽ, mã, chương trình máy tính, tác phẩm có bản quyền (hiện tại và tương lai), thiết kế mạch tích hợp bán dẫn, thương hiệu, nhãn hiệu (dù đã đăng ký hay chưa đăng ký) tên thương mại và (thiết kế) bao bì thương phẩm.

Điều 2: Nội dung dịch vụ:

 • SDTV cung cấp dịch vụ truyền hình trên mạng Internet (SDTV Online) thông qua địa chỉ website https://sdtv.vn hoặc Ứng dụng SDTV Online được cài đặt trên Smart TV, thiết bị di động. Tại SDTV Online, Khách hàng được xem các kênh truyền hình trực tuyến (Live streaming) và các video trực tuyến (Video on demand).
 • Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ SDTV Online trên các thiết bị có kết nối internet như Smart TV (ti vi thông minh), thiết bị di động sử dụng Hệ điều hành iOS (phiên bản 11.0 trở lên) và Android (phiên bản 5.0 trở lên), có cài đặt ứng dụng SDTV Online hoặc sử dụng máy tính có kết nối internet truy cập đến website https://sdtv.vn.
 • SDTV Online vừa có nội dung cho Khách hàng xem miễn phí, vừa có nội dung Khách hàng phải trả phí để xem.
 • Phạm vi sử dụng: Việt Nam và các vùng lãnh thổ mà SDTV có quyền cung cấp dịch vụ. Do một số nội dung phát hành bị giới hạn bản quyền trong phạm vi địa lý từ các nhà cung cấp nội dung nên việc sử dụng công nghệ để truy cập từ các vùng lãnh thổ mà SDTV Online không có quyền cung cấp dịch vụ đều bị cấm.

Điều 3: Đăng ký sử dụng

 • Để sử dụng SDTV Online, Khách hàng cần tải và cài đặt ứng dụng SDTV Online trên thiết bị theo Điều 2 Thỏa thuận này. Sau khi cài đặt xong, mở Ứng dụng SDTV là có thể sử dụng dịch vụ, các tính năng của SDTV Online.
 • Khách hàng phải đủ năng lực hành vi dân sự và đủ 13 tuổi trở lên mới được phép sử dụng SDTV Online. Người chưa đủ 13 tuổi hoặc người mất năng lực hành vi dân sự chỉ được sử dụng SDTV Online dưới sự giám sát, thông qua tài khoản SDTV Online của người giám hộ hợp pháp. Người giám hộ chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cho những đối tượng nêu trên sử dụng tài khoản đó.

Điều 4: Nguyên tắc sử dụng SDTV Online

 • Tất cả các nội dung trên SDTV Online chỉ cho Khách hàng sử dụng cho mục đích phi thương mại theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. Khách hàng không được sử dụng các nội dung trên SDTV Online vào mục đích thương mại khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của SDTV.
 • Trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ, để phục vụ tốt nhất nhu cầu và tăng tiện ích cho Khách hàng, SDTV theo kế hoạch và quyết định của mình có thể tiến hành nâng cấp, cập nhật, cải tiến các tính năng, tiện ích và phiên bản mới mà không cần thông báo trước cho Khách hàng. Khách hàng đồng ý tự động nhận các phiên bản cập nhật của SDTV Online. Các phiên bản cập nhật sẽ được SDTV công bố rộng rãi trên website https://sdtv.vn.
 • SDTV Online có thể hiển thị khác nhau trên các loại thiết bị khác nhau. Chất lượng hiển thị của các nội dung và thời gian cần để xem các nội dung trên SDTV Online có thể khác nhau tuỳ theo các thiết bị khác nhau, và có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, chẳng hạn như vị trí của Khách hàng, băng thông và tốc độ Internet. Khách hàng chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản phí truy cập Internet.
 • Ngoài các sản phẩm của SDTV, SDTV Online có thể cho phép hoặc liên kết với Đối tác thứ ba để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của họ trên SDTV Online nên Website/ứng dụng SDTV Online có thể xuất hiện link website (đường dẫn đến website) hoặc biểu tượng website khác nhưng không đồng nghĩa với việc SDTV hoạt động, kiểm soát hoặc sở hữu những website này. Do đó, khi tải, cài đặt hoặc sử dụng một sản phẩm, truy cập đến website khác như vậy, Khách hàng thừa nhận rằng: (i) Khách hàng đã tìm hiểu và chấp thuận các điều khoản sử dụng dịch vụ của Bên thứ ba; (ii) mọi trách nhiệm phát sinh liên quan đến dịch vụ là của Bên thứ ba, SDTV sẽ hỗ trợ Khách hàng nhưng không chịu trách nhiệm về các dịch vụ này; (iii) Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm trước những rủi ro khi sử dụng. SDTV không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kì website hoặc điểm đến nào ngoài trang SDTV Online.
 • Bài viết đánh giá, ý kiến của Khách hàng là một phần dịch vụ của SDTV Online. Khách hàng có thể xuất bản, truyền tải, gửi đi những đánh giá, ý kiến của mình lên SDTV Online. Khách hàng phải đảm bảo bài viết, đánh giá của mình phù hợp với giới hạn ngôn từ và nội dung về thuần phong mỹ tục.
 • Trong quá trình sử dụng SDTV Online, nếu Khách hàng vi phạm bất kỳ quy định nào trong Thỏa Thuận này, SDTV có toàn quyền, ngay lập tức và không cần thông báo trước, chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của Khách hàng mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào. Đồng thời tùy theo mức độ vi phạm, SDTV có thể từ chối việc Khách hàng đăng ký sử dụng các dịch vụ khác của SDTV.
 • Trong suốt quá trình sử dụng SDTV Online, Khách hàng cam kết tuân thủ những ràng buộc sau đây:
 • Không thay đổi, sửa chữa SDTV Online dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Không sử dụng các công cụ, chương trình cheats/hacks.
 • Không sử dụng những lỗi (bug) chưa hoàn thiện của SDTV Online để làm lợi cho riêng mình hoặc làm ảnh hưởng đến người dùng khác. SDTV khuyến khích Khách hàng thông báo cho SDTV biết mọi lỗi mà Khách hàng tìm thấy khi đang sử dụng dịch vụ.
 • Không thay đổi, xóa, sửa bất cứ tập tin (files) nào trong thư mục SDTV Online mà SDTV cung cấp, trừ trường hợp có phiên bản nâng cấp (update), sửa lỗi (patch) mới hoặc có hướng dẫn cụ thể từ SDTV. Không có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của sản phẩm cung cấp hoặc hệ thống máy chủ SDTV.

Điều 5: Các hành vi bị nghiêm cấm

Khách hàng hiểu và đồng ý rằng, việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của SDTV Online là quyền lợi đồng thời là nghĩa vụ của Khách hàng, xét trên phương diện đạo đức và pháp luật. Tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam, Khách hàng không được lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên ứng dụng, tương tác và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội của SDTV Online để thực hiện các việc sau:

 • Chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
 • Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
 • Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;
 • Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;
 • Xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, lăng mạ, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc, gây hiềm khích lẫn nhau…)
 • Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;
 • Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 • Bàn luận, đăng tải các nội dung về các vấn đề chính trị.
 • Có hành vi, thái độ xâm phạm, làm tổn hại đến sản phẩm, tài sản, thương hiệu và uy tín SDTV dưới bất kỳ hình thức hoặc phương thức nào.
 • Lợi dụng các dịch vụ và công cụ của SDTV để thu thập thông tin của các thành viên, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của người khác.
 • Lợi dụng SDTV Online để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.
 • Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.
 • Trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để sao chép, tải về, chụp lại, sản xuất lại, nhân bản, lưu trữ, phân phối, tải lên, xuất bản, sửa đổi, dịch thuật, phát sóng, trình chiếu, hiển thị, bán, truyền tải hoặc truyền lại nội dung trừ khi được sự cho phép của SDTV bằng văn bản.
 • Trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để gỡ bỏ, thay đổi, bỏ qua, lẩn tránh, cản trở, hoặc phá hoại bất kỳ bản quyền, thương hiệu, hoặc các dấu hiệu về quyền sở hữu khác được đánh dấu trên Nội dung (như logo) hoặc bất kỳ hệ thống kiểm soát dữ liệu, thiết bị, biện pháp bảo vệ nội dung khác cũng như các biện pháp hạn chế truy cập từ các vùng địa lý khác nhau.
 • Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
 • Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
 • Các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Quyền của Khách hàng

 • Được sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của SDTV Online.
 • Quyết định trong việc cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.
 • Được bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng theo quy định pháp luật khi Khách hàng đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo quy định.
 • Được thực hiện các quyền khác theo quy định pháp luật.

Điều 7: Trách nhiệm của Khách hàng

 • Bổ sung về thông tin, cập nhật ngay cho SDTV khi có sự thay đổi thông tin theo hướng dẫn được quy định trên website SDTV; chịu trách nhiệm toàn bộ các thông tin cung cấp.
 • Bạn cam kết thực hiện trách nhiệm bảo đảm sử dụng hợp pháp nội dung thông tin số đăng tải trên hệ thống mạng Internet và mạng viễn thông.
 • Tuân thủ tuyệt đối quy định về sử dụng dịch vụ và không thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm trên SDTV Online. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm, SDTV sẽ tước bỏ mọi quyền lợi của Khách hàng đối các sản phẩm, dịch vụ của SDTV, đồng thời sẽ khởi kiện hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xét xử, xử phạt vi phạm hành chính, truy tố trách nhiệm hình sự đối với khách hàng.

Điều 8: Quyền của SDTV

 • SDTV có quyền cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho cộng đồng theo quy định của pháp luật;
 • Tước bỏ mọi quyền lợi của Khách hàng đối với việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của SDTV khi phát hiện các hành vi vi phạm của người sử dụng trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của SDTV, cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng can thiệp nếu cần thiết.
 • Khi phát hiện những vi phạm như gian lận (cheats), bẻ khóa (crack) hay đánh cắp thông tin (hacks) hoặc những lỗi khác, SDTV có quyền sử dụng những thông tin của Khách hàng để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.
 • Chạy log hệ thống để kiểm tra và xóa các vật phẩm hack mà không cần sự đồng ý của Khách hàng mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào.

Điều 9: Trách nhiệm của SDTV

 • Công khai thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ truyền hình trực tuyến.
 • Có trách nhiệm hỗ trợ Khách hàng, người sử dụng trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của SDTV.
 • Nhận và giải quyết khiếu nại của người sử dụng trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của SDTV với điều kiện Khách hàng đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.
 • Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng, cam kết không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ ba, trừ trường hợp theo quy định pháp luật hoặc được thành viên chấp nhận.
 • Bảo đảm quyền quyết định của Khách hàng trong việc cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác. Tuy nhiên, để bảo vệ tốt nhất thông tin cá nhân của Khách hàng, SDTV cảnh báo các nguy cơ về việc thông tin này có thể bị tiếp cận bởi các đối tượng xấu nằm ngoài sự kiểm soát của SDTV và Khách hàng chắc chắn rằng mình chấp nhận các rủi ro này khi chia sẻ thông tin.
 • SDTV sẽ không chủ động cung cấp thông tin công cộng có nội dung vi phạm quy định của Thỏa thuận này.
 • Phối hợp với cơ quan quản lý Nhà Nước có thẩm quyền để loại bỏ hoặc ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm quy định của Thỏa thuận này.
 • Phối hợp cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của người sử dụng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

Điều 10: Giới hạn trách nhiệm

 • SDTV sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ vấn đề gì về hệ thống trong quá trình Khách hàng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của SDTV. Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet hoặc do thiên tai…Khách hàng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. SDTV cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh, tuy nhiên SDTV sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.
 • SDTV hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của Khách hàng với bên thứ ba trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của SDTV. Khi Khách hàng sử dụng sản phẩm hoặc giao dịch với bên thứ ba, Khách hàng tự đảm bảo đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm với những rủi ro phát sinh.

Điều 11: Xử lý vi phạm

 • Nhằm đảm bảo SDTV Online được vận hành theo đúng quy định của pháp luật, SDTV có quyền xử lý đối với các hành vi vi phạm của Khách hàng và áp dụng những biện pháp tương ứng với từng hành vi và mức độ vi phạm. Trong mọi trường hợp Khách hàng vi phạm, SDTV được quyền ngưng cung cấp dịch vụ cho Khách hàng.
 • Khách hàng vi phạm Thỏa thuận này thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sẽ bị xử lý tương ứng.
 • Trường hợp hành vi vi phạm của Khách hàng chưa được quy định trong Thỏa thuận này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, SDTV sẽ toàn quyền quyết định mức xử phạt hợp lý. Nếu hành vi của Khách hàng vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật, SDTV có quyền thông báo hành vi của Khách hàng đến cơ quan thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Tùy theo từng trường hợp cụ thể và mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm mà SDTV có thể lựa chọn áp dụng một hoặc nhiều biện pháp sau:
 • Thông báo cho Khách hàng về vi phạm.
 • Yêu cầu Khách hàng chấm dứt hành vi vi phạm, đính chính thông tin vi phạm.
 • Dùng biện pháp kỹ thuật để can thiệp trong trường hợp Khách hàng không hợp tác.
 • Ngưng cung cấp dịch vụ nếu Khách hàng không phối hợp thực hiện hoặc tiếp tục tái diễn hành vi vi phạm.

Điều 12: Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp

 • Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá sử dụng SDTV Online phải được gửi đến SDTV ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại, chậm nhất là 07 ngày. Địa chỉ liên lạc:
 • Bộ phận chăm sóc khách hàng dịch vụ SDTV Online, địa chỉ 306/26 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
 • Tổng đài: 1900565632
 • Email: info@sdtv.vn
 • SDTV chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại của Khách hàng trong trường hợp Khách hàng cung cấp đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin của Khách hàng. Người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các chứng cứ, thông tin xác thực, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, căn cứ do mình cung cấp theo quy định của pháp luật.
 • SDTV tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ các Khách hàng giải quyết các tranh chấp trong phạm vi của mạng xã hội.
 • Thời hạn giải quyết khiếu nại là: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông tin đầy đủ, hợp lệ từ Khách hàng. Trong các trường hợp thông thường, SDTV sẽ tiếp nhận xử lý các khiếu nại trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông tin đầy đủ, hợp lệ từ Khách hàng.
 • Đối với tranh chấp giữa các Khách hàng với nhau, SDTV sẽ quyết định về việc gửi thông tin liên hệ cho các đối tượng tranh chấp để các bên tự giải quyết hoặc SDTV sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để giải quyết.
 • Các tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng SDTV Online sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 • Khách hàng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ SDTV khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa các Khách hàng hoặc giữa khách hàng với bên thứ ba hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Khách hàng trong quá trình sử dụng SDTV Online.

Điều 13: Chính sách phí dịch vụ, đổi, trả và hoàn tiền

 • SDTV triển khai không thu phí đối với khách hàng sử dụng dịch vụ SDTV Online. Khi triển khai dịch vụ thu phí, SDTV sẽ thông báo cụ thể trên website các mức phí để Khách hàng nắm rõ, lựa chọn gói sử dụng dịch vụ phù hợp; đồng thời cập nhật Thỏa thuận này.

Điều 14: Nhận thông báo

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, Khách hàng đồng ý nhận tất cả thông báo có liên quan tới sản phẩm và dịch vụ của SDTV Online qua Ứng dụng, thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại. Trong trường hợp Khách hàng đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ do bên thứ ba cung cấp thì những thông tin của Khách hàng sẽ được chia sẻ với bên thứ ba. Khách hàng cũng đồng ý nhận tất cả thông báo từ bên thứ ba liên quan tới sản phẩm và dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại.

Điều 15: Chính sách bảo hành

Gói dịch vụ không áp dụng chính sách bảo hành

Điều 16: Quyền sở hữu trí tuệ

 • Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong các sản phẩm, dịch vụ SDTV Online đều thuộc về SDTV hoặc được cấp phép hợp pháp cho SDTV sử dụng. Trừ khi được sự đồng ý của SDTV, bạn không được phép tái sản xuất, truyền hoặc phân phối dưới bất cứ hình thức nào.
 • SDTV Online cung cấp cho Khách hàng quyền hạn có tính chất không độc quyền và có giới hạn để truy cập và hiển thị các nội dung trong SDTV Online với vai trò là một khách hàng sử dụng dịch vụ hoặc khách hàng tiềm năng của SDTV Online.
 • Các thông tin, quyền Sở hữu trí tuệ đã được SDTV cung cấp cho Khách hàng trong quá trình sử dụng Dịch vụ sẽ được Khách hàng ngừng sử dụng và hoàn trả cho SDTV ngay khi chấm dứt sử dụng SDTV Online.
 • SDTV có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, quyền liên quan, thương hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu khác trong tất cả các sản phẩm, dịch vụ của SDTV và các nội dung được đăng tải trên SDTV Online kể cả các phiên bản cập nhật, nâng cấp. Ngoại trừ quyền hạn có giới hạn đã nêu trên, Khách hàng không được phép sử dụng, sao chép, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào các quyền Sở hữu trí tuệ nếu không có sự đồng ý của SCTV bằng văn bản.
 • Trong mọi trường hợp, Khách hàng không được tự ý sử dụng hình ảnh, logo, nhãn hiệu của SDTV Online, mạo danh SDTV Online, SDTV hoặc phát tán các nội dung được SDTV cung cấp trên SDTV Online như một nguồn phân phối thứ cấp.
 • Nếu Khách hàng cho rằng bất kỳ nội dung, tài liệu, hình ảnh, video hoặc các tài liệu khác được cung cấp thông qua SDTV Online có dấu hiệu vi phạm bản quyền, vui lòng thông báo cho SDTV về việc này.
 • Để giúp SDTV có đủ cơ sở đáp ứng các yêu cầu của Khách hàng, vui lòng gửi thông báo bằng văn bản với các thông tin sau:
 • Một văn bản có chữ ký của người có thẩm quyền công nhận quyền Sở hữu trí tuệ của Khách hàng với nội dung mà Khách hàng cho là bị xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ đó.
 • Tuyên bố rằng nội dung đã được đăng tải xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ của Khách hàng.
 • Một bản cam kết của Khách hàng trước pháp luật rằng những thông tin Khách hàng đưa ra là hoàn toàn chính xác và chấp nhận chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đó.
 • Thông tin liên hệ của Khách hàng bao gồm: Họ tên, số CMND/CCCD/Hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại, email.

Bất kỳ ai có chủ ý cung cấp những thông tin sai sự thật về các nội dung hoặc hoạt động xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ sẽ bị xử lý trước pháp luật. SDTV sẽ áp dụng chính sách chấm dứt những tài khoản vi phạm nhiều lần về việc gửi thông báo sai sự thật.

Điều 17: Nội dung thông tin trên SDTV

Khách hàng được quyền chia sẻ thông tin, đánh giá, bình luận cá nhân dưới các định dạng mặc định trên SDTV Online và phải tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp cũng như các trách nhiệm pháp lý đối với tất cả những thông tin trên. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, SDTV vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, chuẩn mực đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia. Và SDTV có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép nội dung của Khách hàng xuất hiện hay tồn tại trên SDTV.

Điều 18: Chính sách trả phí cho người dùng, khách hàng

Khách hàng đồng ý để SDTV tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức nào khác mà Khách hàng hoặc “người có tài khoản người dùng bị sử dụng” cung cấp thông qua việc sử dụng dịch vụ SDTV Online. SDTV không phải trả bất kỳ một khoản phí nào cho sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi nêu trên. Khách hàng từ bỏ và đồng ý từ bỏ tất cả quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc SDTV sử dụng, tiết lộ, áp dụng, chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả phản hồi của Khách hàng.

Điều 19: Hiệu lực của Thỏa thuận

 • Khách hàng đồng ý tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa Thuận này, kèm theo đó là các quy định, quy chế bao gồm nhưng không giới hạn của SDTV.
 • Khách hàng đồng ý rằng bản Thỏa thuận này và bất kỳ bất đồng nào phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của SDTV sẽ được giải quyết theo luật pháp hiện hành của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Thông qua việc sử dụng dịch vụ của SDTV, Khách hàng mặc nhiên đồng ý và tuân thủ toàn bộ các quy định của Luật pháp Việt Nam.
 • Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Khách hàng, SDTV Online không ngừng hoàn thiện và phát triển. Vì vậy các điều khoản quy định tại Thỏa thuận này có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Khách hàng. SDTV sẽ công bố rõ trên Website, fanpage của SDTV Online về những thay đổi, bổ sung đó. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng SDTV Online sau khi có các thay đổi về điều khoản của SDTV đồng nghĩa rằng Khách hàng chấp nhận với những điều khoản được sửa đổi.
 • Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản trong Thỏa thuận này xung đột với các quy định của luật pháp, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và phần còn lại của Thỏa thuận vẫn giữ nguyên giá trị.

Trước khi cài đặt sử dụng dịch vụ SDTV Online, Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong Thỏa thuận này.

Chia sẻ:

Quét mã để tải
SDTV app