Giai điệu thanh xuân

Thứ 5 trên HTV7

20h20

20h20

Bống thời 4.0

Thứ 2, 3, 4 trên HTV7

19h30

19h30

Nàng vệ sĩ của tôi

Thứ 2 -7 trên HTV7

11h00

11h00

Quýt làm cam chịu

Thứ 4 trên HTV7

19h00

19h00

Ca sĩ bí ẩn

Thứ 2 trên HTV7

20h45

20h45

App SDTV Online

Miễn phí

Tải App SDTV Online

Xem truyền hình trên điện thoại

Miễn phí

Miễn phí

Tổng đài Zalo SDTV

Giải đáp 24/7

Miễn phí

Miễn phí

CHANNELS

Live & Upcoming

OUR FOOTPRINTS

Bản đồ phủ sóng của SDTV

Truyền hình số mặt đất SDTV phủ sóng rộng khắp từ Đà Nẵng đến đất mũi Cà Mau.

  • 15 trạm phát sóng tần số K33 UHF
  • 19 trạm phát sóng tần số K34 UHF
  • 3 trạm phát sóng tần số K35 UHF
  • 6 trạm phát sóng tần số K36 UHF

PARTNER

Các đối tác của SDTV

Quét mã để tải
SDTV app