pHIM TRUYỀN HÌNH - LỤA

Thứ 2, 3, 4 trên HTV7

19h30

Live

Chiếc bật lửa và váy công chúa

HTV7

17h45

Live

tình yêu dối lừa

THVL1

20h00

Live

CHANNELS

Live & Upcoming

Giới thiệu phim “Gieo nhân”

OUR FOOTPRINTS

Bản đồ phủ sóng của SDTV

Truyền hình số mặt đất SDTV phủ sóng rộng khắp từ Đà Nẵng đến đất mũi Cà Mau.

  • 15 trạm phát sóng tần số K33 UHF
  • 19 trạm phát sóng tần số K34 UHF
  • 3 trạm phát sóng tần số K35 UHF
  • 6 trạm phát sóng tần số K36 UHF

PARTNER

Các đối tác của SDTV

Quét mã để tải
SDTV app