pHIM TRUYỀN HÌNH - LỤA

Thứ 2, 3, 4 trên HTV7

19h30

Live

Chiếc bật lửa và váy công chúa

HTV7

17h45

Live

tình yêu dối lừa

THVL1

20h00

Live

CHANNELS

Live & Upcoming

OUR FOOTPRINTS

Bản đồ phủ sóng của SDTV

Truyền hình số mặt đất SDTV phủ sóng rộng khắp từ Đà Nẵng đến đất mũi Cà Mau.

  • 15 trạm phát sóng tần số K33 UHF
  • 19 trạm phát sóng tần số K34 UHF
  • 3 trạm phát sóng tần số K35 UHF
  • 6 trạm phát sóng tần số K36 UHF

PARTNER

Các đối tác của SDTV

Quét mã để tải
SDTV app