Vùng lõm sóng sẽ số hóa truyền hình qua vệ tinh

Vùng lõm sóng sẽ số hóa truyền hình qua vệ tinh

 Tại những khu vực lõm sóng của các tỉnh miền núi, nhà nước sẽ hỗ trợ kinh phí để phát sóng kênh truyền hình thiết yếu của địa phương lên vệ tinh, đồng thời hỗ trợ đầu thu số vệ tinh cho hộ nghèo, cận nghèo khi số hóa truyền hình.

Vùng lõm sóng sẽ số hóa truyền hình qua vệ tinh

Tại Hội nghị triển khai truyền dẫn phát sóng chương trình truyền hình địa phương tại khu vực đồng bằng Sông Hồng, một số ý kiến đã đưa ra đề xuất cần phải có giải pháp số hóa truyền hình qua vệ tinh ở những khu vực lõm sóng, đồng thời phải có chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo ở các khu vực này đầu thu truyền hình số vệ tinh.

Cụ thể, ông Mai Anh Tuấn, Giám đốc Sở TT&TT Quảng Ninh cho rằng, việc xếp Quảng Ninh vào khu vực đồng bằng Sông Hồng để triển khai số hóa truyền hình sẽ khiến Quảng Ninh gặp khó khăn hơn các địa phương khác, vì Quảng Ninh là tỉnh có địa hình phức tạp, có nhiều khu vực miền núi nên có nhiều vùng lõm sóng.

Hiện tại để phát sóng truyền hình analog, Đài PT-TH Quảng Ninh đang đặt 1 máy phát sóng ở trung tâm và 28 máy phát ở các khu vực. Riêng máy phát sóng ở thủ phủ tỉnh Quảng Ninh chỉ phủ sóng được 50% địa bàn, do đó Quảng Ninh đã phải đầu tư 28 máy phát sóng đặt ở các khu vực khác do đặc điểm địa hình phức tạp.

Theo ông Tuấn, khi số hóa truyền hình nếu doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng đặt 1 máy phát sóng số ở trung tâm tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ phủ sóng 50% địa bàn. Còn rất nhiều khu vực khác sẽ bị lõm sóng và người dân sẽ phải thu truyền hình từ vệ tinh. Nếu vậy nhà nước phải chi tiền để mua khoảng 200.000 bộ thu truyền hình số vệ tinh là giải pháp vô cùng tốn kém và khó khả thi.

Cũng liên quan đến việc số hóa truyền hình tại các khu vực lõm sóng, ông Trịnh Hồng Sơn, Phó Giám đốc Đài PT-TH Phú Thọ cũng cho rằng, nhà nước cần hỗ trợ các tỉnh có nhiều vùng lõm sóng như Thái Nguyên, Quảng Ninh khảo sát xem khu vực nào cần số hóa truyền hình bằng vệ tinh. Nếu không trang bị đầu thu truyền hình mặt đất cho các khu vực đó người dân cũng không thu được và rất tốt kém nếu triển khai hạ tầng truyền hình số mặt đất ở đó.

Giải đáp cho các ý kiến này, ông Đoàn Quang Hoan, Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện cho biết, một số tỉnh như Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên và các tỉnh có khu vực miền núi, hải đảo nếu đầu tư toàn bộ hạ tầng truyền hình số mặt đất chi phí rất lớn, nên nhà nước đã chấp nhận sẽ số hoá truyền hình qua vệ tinh ở những vùng xa, vùng địa bàn khó triển khai hạ tầng truyền dẫn số mặt đất.

Tiểu ban giúp việc Đề án số hóa truyền hình cũng đã tham mưu cho Bộ TT&TT sẽ triển khai như sau: Tại các vùng trung tâm tỉnh, vùng đông dân cư ưu tiên phủ sóng truyền hình số mặt đất, còn các khu vực ít dân cư của các tỉnh miền núi, các đảo sẽ số hóa bằng truyền hình vệ tinh. Tiểu ban giúp việc sẽ phối hợp với với các địa phương để có đề xuất cụ thể và chi tiết về những khu vực nào sẽ số hóa truyền hình bằng vệ tinh. Như vậy, nếu kênh truyền hình tại địa phương đó chưa lên vệ tinh nhà nước sẽ hỗ trợ kinh phí để phát sóng lên vệ tinh. Đồng thời ở những khu vực đó nhà nước sẽ hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo bằng đầu thu truyền hình số vệ tinh.

Nguồn: M.Q (ICT News)

Chia sẻ:

Quét mã để tải
SDTV app