“Ngành PT-TH đang thực hiện tốt lộ trình số hóa”

“Ngành PT-TH đang thực hiện tốt lộ trình số hóa”

Tại Vũng Tàu, trong hai ngày 20-21/3, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) đã họp triển khai kế hoạch công tác năm 2016 và tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2015 về công tác phát thanh truyền hình. 

Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đánh giá cao vai trò của các đài PT-TH trong cả nước, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn nêu rõ:  “Chất lượng tin, bài, hình thức thể hiện đều đã được các đài PT-TH chú trọng cải tiến và nâng cao. Ngành PT-TH đạt nhiều giải thưởng trong liên hoan truyền hình toàn quốc và Giải báo chí quốc gia,  đồng thời sai phạm trong hệ thống PT-TH ít, chiếm tỉ lệ thấp so với báo in và báo điện tử “.

 

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cũng khen ngợi những thành tích đạt được của ngành PT-TH, trong đó ghi nhận và biểu dương nhiều đài đã thực hiện tốt lộ trình trong đề án số hóa truyền hình mặt đất, một số đài đã sản xuất chương trình đạt chuẩn HD, phù hợp với tiêu chuẩn của thế giới và trong khu vực, đem lại hiệu quả tích cực trong tương tác và giao tiếp với khán giả trong nước.

 

Tại Hội nghị, Thứ trưởng  Trương Minh Tuấn cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém của ngành PT-TH cần phải rút kinh nghiệm là “tỉ lệ phim trong nước giảm nhưng chưa đạt yêu cầu, số lượng phim nước ngoài còn chiếm tỉ lệ lớn trong giờ phát sóng, nhất là một số đài địa phương  do yếu về tiềm lực tài chính. Một số đài chiếu phim nước ngoài còn thiếu chọn lọc, có phim mang nội dung chưa lành mạnh,  thiếu tính định hướng, ảnh hưởng đến công tác giáo dục đạo đức, thẩm mỹ,  nhất là đối với giới trẻ.”

 

Nói về công tác quảng cáo trên đài PT-TH liên quan đến thực phẩm chức năng  gây bức xúc trong dư luận, như thông tin quảng cáo quá mức về tính năng, tác dụng, quá thời lượng, lấn áp thông tin chính, ông Tuấn phê bình “ Loại hình báo chí nào cũng vi phạm về quảng cáo”, Thứ trưởng  nhắc nhở các cơ quan báo chí, trong đó yêu cầu các đài PT-TH cần kịp thời chấn chỉnh việc này.

 

Về nhiệm vụ công tác của các đài PTTH cả nước trong năm 2016, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn yêu cầu các đài tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong ngành, tập trung tuyên truyền có kết quả việc thực hiện các nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước, trước mặt cần làm tốt công tác tuyên truyền cho bầu cử Quốc hội khóa mới. Các đài cần quan tâm công tác bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng các chương trình, tăng thời lượng tự sản xuất, bảo đảm tính thuần Việt, giảm thời lượng khai thác các chương trình của nước ngoài.

 

Lộ trình số hóa đang được triển khai tốt

 

Lãnh đạo Bộ TT&TT cũng đánh giá việc hợp tác sản xuất chương trình và tiếp cận qua Internet của các Đài PT-TH diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Điều này góp phần thúc đẩy phong trào thi đua khen thưởng của 64 Đài PT-TH thật sự đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực.

 

Ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, năm 2015 cũng ghi nhận nhiều Đài PT-TH hoàn thiện, phát triển báo điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, tăng cường việc tiếp cận và tương tác qua mạng chia sẻ video trực tuyến toàn cầu Youtube… Các Đài tận dụng ưu thế của mạng Internet để phát triển dịch vụ, lưu trữ chương trình và tiếp nhận ý kiến, đóng góp của thính giả, khán giả.

 

Về cơ bản, năm 2015 là năm đầu tiên tất cả Đài PT-TH đều có doanh thu. Đặc biệt, các Đài PT-TH phía Bắc doanh thu đều tăng so với nhiều năm trước.

 

Tại Hội nghị, một số Đài PT-TH trình bày tham luận về việc xây dựng chương trình tiếng dân tộc, nâng cao chất lượng là yếu tố then chốt tạo nguồn thu đối với Đài tỉnh, cách thức tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo, hiệu quả truyền thông từ chương trình công tác xã hội, lộ trình số hoá…

 

Ghi nhận kết quả năm 2015 của các Đài, Bộ TT&TT khen thưởng 165 cờ thi đua, bằng khen cho tập thể, cá nhân.

 

Năm 2016, Bộ TT&TT định hướng các Đài thực hiện quyết liệt quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh truyền hình đến 2020; đề án số hoá truyền dẫn, phát thanh truyền hình mặt đất đến 2020 và đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến 2025, thực hiện Luật Báo chí sửa đổi (nếu được Quốc hội thông qua).

 

 

Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn trao tặng cờ cho các tập thể có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua.

 

 

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết lần thứ 12 của Đảng, các Đài PT-TH cần phát huy thành quả của 2015, chủ động tuyên truyền các sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương, bám sát định hướng và tuyên truyền hiệu quả về bảo vệ chủ quyền biển đảo, hội nhập quốc tế, giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định phát triển đất nước.

 

“Năm 2016, các Đài cần mở các chuyên mục về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Tăng cường các chương trình tự sản xuất, xây dựng nhiều chuyên trang, chuyên mục phát hiện nhân tố mới trong các lĩnh vực. Tranh thủ mọi nguồn thu để đầu tư, đáp ứng nhu cầu phát triển của truyền thông trong thời kỳ mới”, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn yêu cầu.

Chia sẻ:

Quét mã để tải
SDTV app