Ban hành Thông tư hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình số mặt đất

Ban hành Thông tư hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình số mặt đất

Ngày 21/7/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BTTTT-BTC, hướng dẫn hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và 4 huyện Bắc Quảng Nam theo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/9/2015.

dau-thu-truyen-hinh-so-mat-dat

Ban hành Thông tư hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình số mặt đất

Đối tượng được hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất (STB) là các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn nghèo, cận nghèo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Khu vực thực hiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất STB là Thành phố Đà Nẵng và 4 huyện Bắc Quảng Nam bao gồm: Thành phố Hội An, huyện Điện Bàn, địa bàn nằm trong vùng phủ sóng DVB-T2 của Đài truyền hình Việt Nam phát sóng tại Sơn Trà của các xã thuộc huyện Đại Lộc (bao gồm: Đại Phong, Đại Minh, Đại Tân, Đại Thắng, Đại Cường, Đại Hiệp, Đại An, Đại Hòa) và các xã thuộc huyện Duy Xuyên (bao gồm: Duy Thu, Duy Tân, Duy Hòa, Duy Châu, Duy Trinh, Duy Trung, Thị trấn Nam Phước, Duy Phước, Duy Thành, Duy Vinh, Duy Nghĩa, Duy Hải). 

Các điều kiện để được hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất STB gồm: Có tên trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tính đến ngày 31/12/2014 và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đang sử dụng máy thu hình công nghệ tương tự chưa tích hợp tính năng thu truyền hình số mặt đất theo chuẩn DVB-T2, chưa có đầu thu truyền hình số DVB-T2, chưa sử dụng bất kỳ một trong các phương thức truyền hình trả tiền như truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, truyền hình IPTV trong thời gian triển khai hỗ trợ; có đơn đề nghị nhận hỗ trợ và cam kết không bán, cho, tặng STB được hỗ trợ.

Việc hỗ trợ được thực hiện theo hộ gia đình. Mỗi hộ gia đình chỉ được hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất một lần bằng hiện vật là 01 STB kèm theo ăng ten thu phù hợp cùng với dây cáp nối có độ dài tối đa 15 mét (đối với chế độ thu ngoài trời) và được bảo hành 12 tháng, tính từ ngày hộ gia đình nhận bàn giao STB.

Quỹ dịch vụ công ích sử dụng nguồn kinh phí còn lại sau khi thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010, để tổ chức mua và lắp đặt STB cho các đối tượng được hỗ trợ; kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện hỗ trợ thí điểm STB của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngân sách địa phương chi thực hiện các công việc phục vụ triển khai, kiểm tra, giám sát hỗ trợ STB tại địa phương (công tác phí, xăng dầu, văn phòng phẩm và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ này). Ngoài ra, tùy theo khả năng ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác, địa phương quyết định hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất STB đối với hộ nghèo, cận nghèo theo tiêu chuẩn hộ nghèo, cận nghèo của địa phương và các đối tượng khác. 

Nguồn: Bộ thông tin và truyền thông

Chia sẻ:

Quét mã để tải
SDTV app