Phim tài liệu TFS “Hành trình tương lai: TP.HCM – Tây Nguyên”

Phim tài liệu TFS “Hành trình tương lai: TP.HCM – Tây Nguyên”

Tây Nguyên ngày nay đang đồng hành cùng những vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, trong đó có TP.HCM. Câu chuyện kết nối giữa Thành phố mang tên Bác và vùng đất đại ngàn sẽ được kể trong 5 tập phim tài liệu TFS “Hành trình tương lai: TP.HCM – Tây Nguyên”.

Phim tài liệu TFS phát sóng vào lúc 15:00 các ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9 năm 2023 trên kênh truyền hình HTV9.

Chia sẻ:

Bài viết tương tự

Quét mã để tải
SDTV app