Hội nghị tập huấn Nghị định số 06/2016/NĐ-CP dành cho khu vực phía Nam

Hội nghị tập huấn Nghị định số 06/2016/NĐ-CP dành cho khu vực phía Nam

Sáng 10/3, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử và Công ty TNHH Truyền hình Kỹ thuật số Miền Nam (SDTV) đã phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn giới thiệu các quy định về dịch vụ phát thanh, truyền hình được ban hành theo Nghị định số 06/2016/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn kèm theo, dành cho khu vực phía Nam.

Hội nghị tập huấn Nghị định số 06/2016/NĐ-CP dành cho khu vực phía Nam

Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện các Cục, Vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông; đại diện các Đài phát thanh, truyền hình trung ương; đơn vị hoạt động truyền hình có kênh truyền hình thiết yếu quốc gia; các Sở Thông tin và Truyền thông; các Đài Phát thanh – Truyền hình của 32 tỉnh thành phố phía Nam, và miền Trung- Tây Nguyên, Hiệp hội Truyền hình trả tiền, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình và các cơ quan đơn vị liên quan.

Giới thiệu về bối cảnh ra đời của Nghị định 06/2016/NĐ-CP, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Nguyễn Thanh Lâm, chủ trì Hội nghị cho biết: “Ngày 19 tháng 08 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1448/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình đến năm 2020.Theo đó, Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và trình ban hành Nghị định của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình. Đứng trước thực tiễn phát triển nhanh chóng về công nghệ và dịch vụ phát thanh, truyền hình thời gian qua, trong bối cảnh nhà nước đang khẩn trương triển khai Đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đến năm 2020, nhu cầu cấp bách đặt ra phải có văn bản quản lý cấp Nghị định của Chính phủ để điều chỉnh các hoạt động dịch vụ phát thanh, truyền hình.

 Ngày 18 tháng 01 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2016/NĐ-CP điều chỉnh toàn diện hoạt động dịch vụ phát thanh, truyền hình, gồm: Nội dung dịch vụ, cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình quảng bá và trả tiền. Lần đầu tiên, dịch vụ phát thanh, truyền hình quảng bá được định hình và quản lý trong văn bản quy phạm pháp luật cấp Nghị định, các quy định về dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền được kế thừa quy định đã có và bổ sung các quy định phù hợp thực tiễn đáp ứng yêu cầu quản lý về cả nội dung và chất lượng dịch vụ”.

Hội nghị tập huấn lần này bên cạnh việc cung cấp thông tin về các kiến thức pháp luật, quan điểm quản lý của Nhà nước đối với dịch vụ phát thanh, truyền hình, nhấn mạnh những điểm mới trong quy định quản lý nội dung trên dịch vụ truyền hình trả tiền, thì cũng lưu ý những vấn đề về phí, lệ phí trong lĩnh vực truyền hình trả tiền, công tác hậu kiểm dịch vụ phát thanh, truyền hình.  

Trước đó, Hội nghị tập huấn Nghị định số 06/2016/NĐ-CP dành cho khu vực phía Bắc cũng đã được tổ chức tại Hà Nội. 

Chia sẻ:

Quét mã để tải
SDTV app