Dịch vụ kỹ thuật truyền hình

Giới thiệu chung

  • Tư vấn, thiết kế, chuyên giao công nghệ và quản lý dự án.
  • Đầu tư xây dựng các công trình viễn thông, phát thanh truyền hình; thiết kế kỹ thuật các đài, trạm viễn thông, phát thanh, truyền thanh và truyền hình trong lĩnh vực truyền dẫn phát sóng.
  • Mua bán trang thiết bị điện tử – viễn thông, phát thanh, truyền hình.
  • Xây lắp trạm, hệ thống truyền dẫn trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình.
0 +
Dự án thành công
0 +
Chương trình phát sóng
0 .0K
Phản hồi tốt
Chơi Video

Quét mã để tải
SDTV app