HOTLINE1900 5656 32 (1.818đ/phút)
CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ MIỀN NAM

VIETNAMESE FOOD REACTION | EPISODE 2: Thịt Chuột - Rat Meat | NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VS MÓN VIỆT 'CHẤT'