HOTLINE1900 5656 32 (1.818đ/phút)
CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ MIỀN NAM

Dịch vụ kỹ thuật truyền hình

  • Tư vấn, thiết kế, chuyên giao công nghệ và quản lý dự án. 
  • Đầu tư xây dựng các công trình viễn thông, phát thanh truyền hình; thiết kế kỹ thuật các đài, trạm viễn thông, phát thanh, truyền thanh và truyền hình trong lĩnh vực truyền dẫn phát sóng.
  • Mua bán trang thiết bị điện tử - viễn thông, phát thanh, truyền hình.
  • Xây lắp trạm, hệ thống truyền dẫn trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình.

VTC_Muti_Screen