HOTLINE1900 5656 32 (1.818đ/phút)
CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ MIỀN NAM

Bản đồ phủ sóng Truyền hình số mặt đất DVB-T2 của SDTV

Thứ tư, 15/03/2017, 09:26 GMT+7

I. Bản đồ phủ sóng indoor và outdoor truyền hình số mặt đất DVB-T2 kênh 33 của công ty SDTV

Bản đồ phủ sóng Truyền hình số mặt đất DVB-T2 của SDTV

Bản đồ phủ sóng Truyền hình số mặt đất DVB-T2 của SDTV

Chú thích:

- Indoor: trong nhà

- Outdoor: ngoài nhà/ngoài trời

- Phủ sóng Indoor: Phủ sóng với cấp chất lượng cho phép lắp đặt ăng-ten trong nhà cũng thu được sóng và xem được dịch vụ liên tục.

- Phủ sóng Outdoor: Phủ sóng với cấp chất lượng phải lắp đặt ăng-ten ngoài trời với độ cao tối thiểu 10m mới thu được sóng và xem được dịch vụ liên tục.

1. Bản đồ phủ sóng Indoor DVB-T2 kênh của công ty SDTV

T3

Hình 1: Bản đồ phủ sóng Indoor tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

T4

Hình 2: Bản đồ phủ sóng Indoor tại Cần Thơ

 

T5.jpg

Hình 3: Bản đồ phủ sóng Indoor tại Vũng Tàu

 

Indoor_An_Giang_190717

Hình 4: Bản đồ phủ sóng Indoor tại An Giang

 

T7

Hình 5: Bản đồ phủ sóng Indoor tại Long An

 

Indoor_Binh_Duong_100517

Hình 6: Bản đồ phủ sóng Indoor tại Bình Dương

 

T9

Hình 7 : Bản đồ phủ sóng Indoor tại Đồng Tháp

 

indoor_binh_thuan

Hình 8 : Bản đồ phủ sóng Indoor tại Bình Thuận

 

Indoor_Tien_Giang_190717

Hình 9: Bản đồ phủ sóng Indoor tại Tiền Giang

 

2. Bản đồ phủ sóng Outdoor DVB-T2 kênh 33 của công ty SDTV:

T10

Hình 1: Bản đồ phủ sóng Outdoor tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

T12

Hình 2: Bản đồ phủ sóng Outdoor tại Cần Thơ

 

T13

Hình 3: Bản đồ phủ sóng Outdoor tại Bà Rịa - Vũng Tàu

 

Outdoor_An_Giang_190717Hình 4: Bản đồ phủ sóng Outdoor tại An Giang 

 

T15

Hình 5: Bản đồ phủ sóng Outdoor tại Long An

 

 

Outdoor_Binh_Duong_100517

Hình 6: Bản đổ phủ sóng Outdoor tại Bình Dương

 

T17

Hình 7: Bản đồ phủ sóng Outdoor tại Đồng Tháp

 

outdoor_binh_thuan

Hình 8: Bản đồ phủ sóng Outdoor tại Bình Thuận

 

Outdoor_Tien_Giang_190717

Hình 9: Bản đồ phủ sóng Outdoor tại Tiền Giang

 

II. Bản đồ phủ sóng indoor và outdoor truyền hình số mặt đất DVB-T2 kênh 34 của công ty SDTV:

12

 

1.   Bản đồ phủ sóng indoor DVBT2 kênh 34 của công ty SDTV

RRR

Hình 1: Bản đồ phủ sóng Indoor tại Vĩnh Long

 

RRR1

Hình 2: Bản đồ phủ sóng Indoor tại Hậu Giang

 

2.   Bản đồ phủ sóng outdoor DVB-T2 kênh 34 của công ty SDTV

 

T19

Hình 1: Bản đồ phủ sóng Outdoor tại Vĩnh Long

 

T20

Hình 2: Bản đồ phủ sóng Outdoor tại Hậu Giang

 

2

Hình 3: Bản đồ phủ sóng outdoor tại Tiền Giang

 

3

Hình 4: Bản đồ phủ sóng outdoor tại Trà Vinh

 

4

Hình 5: Bản đồ phủ sóng outdoor tại An Giang

 

5

Hình 6: Bản đồ phủ sóng outdoor tại Đồng Tháp

 

6

Hình 7: Bản đồ phủ sóng outdoor tại Cần Thơ

BD

Hình 8: Bản đồ phủ sóng outdoor tại Bình Dương

ST

Hình 9: Bản đồ phủ sóng outdoor tại Sóc Trăng

VT

Hình 10: Bản đồ phủ sóng outdoor tại Vũng Tàu

LA

Hình 11: Bản đồ phủ sóng outdoor tại Long An

13

Hình 12: Bản đồ phủ sóng outdoor tại Bạc Liêu

III. Bản đồ phủ sóng indoor và outdoor truyền hình số mặt đất DVB-T2 kênh 35 của công ty SDTV:

T21


Người viết : SDTV

Giới hạn tin theo ngày :