Trước ngày 31/12/2018: Sẽ hoàn thành số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất

Trước ngày 31/12/2018: Sẽ hoàn thành số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất

Đó là một trong những mục tiêu của Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành.

Trước ngày 31/12/2018: Sẽ hoàn thành số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất

 

Mục tiêu của đề án này là: Chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất từ công nghệ tương tự (analog) sang công nghệ số (digital) theo hướng hiện đại, hiệu quả; từng bước mở rộng vùng phủ sóng truyền hình số mặt đất, cung cấp các dịch vụ truyền hình đa dạng, có khả năng tương tác hai chiều. Đến ngày 31-12-2018: 100% hộ gia đình có máy thu hình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa xem được các chương trình truyền hình số bằng các phương tiện khác nhau; kết thúc việc phát sóng các kênh chương trình trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự mặt đất và chuyển sang phát sóng trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng số mặt đất; áp dụng thống nhất tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất DVB-T2 tiêu chuẩn mã hóa tín hiệu hình ảnh và âm thanh MPEG-4 và các phiên bản kế tiếp của tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Được biết, để thực hiện lộ trình của Đề án, UBND tỉnh đã kiến nghị với Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho 29.165 hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện được hỗ trợ.

Chia sẻ:

Quét mã để tải
SDTV app