Thông báo về việc bắt đầu phát sóng kênh tần số 33 tại tỉnh An Giang

Thông báo về việc bắt đầu phát sóng kênh tần số 33 tại tỉnh An Giang

 SDTV kính thông báo đến mọi người về việc bắt đầu phát sóng kênh tần số 33 tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang vào ngày 02 tháng 12 năm 2015.

Thông báo về việc bắt đầu phát sóng kênh tần số 33 tại tỉnh An Giang

Thông báo về việc bắt đầu phát sóng kênh tần số 33 tại tỉnh An Giang

Chia sẻ:

Quét mã để tải
SDTV app