GIỚI THIỆU TIN TỨC CHO BẠN BÈ

Ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất đối với các trạm phát lại tại 09 tỉnh Nhóm II và 12 tỉnh Nhóm III
Mã bảo vệ : (*)