Introduce news to your friend

Sau vụ cây phượng đổ, một số trường sợ quá đốn cây, sân trường trơ trụi
Security Code : (*)