Introduce news to your friend

WHO nói nCoV có thể không bao giờ biến mất
Security Code : (*)