Hơn 615.000 trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT trực tuyến

Hơn 615.000 trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT trực tuyến

BHXH Việt Nam vừa có thông tin về kết quả triển khai Đề án 06 của Chính phủ đến tháng 02/2024. Toàn Ngành tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực trong kết nối, chia sẻ dữ liệu; triển khai dịch vụ công trực tuyến. (thẻ BHYT điện tử)

Về kết nối, chia sẻ dữ liệu và sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp, ứng dụng Định danh điện tử quốc gia thay thế thẻ BHYT giấy để khám chữa bệnh BHYT: Hệ thống đã xác thực trên 95,8 triệu thông tin nhân khẩu có trong CSDL quốc gia về bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư, trong đó có khoảng 87,7 triệu người đang tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN. 100% cơ sở KCB BHYT đã triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp. với trên 60,2 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ BHYT bằng CCCD gắn chíp phục vụ làm thủ tục KCB BHYT.
Hơn 615.000 trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT trực tuyến
Hơn 615.000 trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT trực tuyến

Triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến gồm:

– Liên thông đăng ký khai sinh – đăng ký thường trú – cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; Liên thông đăng ký khai tử – Xóa đăng ký thường trú – Trợ cấp mai táng phí: BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã giải quyết 615.863 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và 7.678 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí.

– Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp: BHXH Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng DVC quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng BHTN cho 362.271 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

– Triển khai DVC theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022: Đối với DVC “Đăng ký tham gia đóng BHXH tự nguyện”: Hệ thống của BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý 6.799 giao dịch đăng ký, đóng BHXH tự nguyện. Đối với DVC “Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT” (gộp dịch vụ công Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình vào DVC này): Toàn ngành BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý 43.788 trường hợp đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT, gia hạn thẻ BHYT qua DVC này.

Phối hợp, hỗ trợ Bộ Y tế liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử: Trên toàn quốc có 1.225 cơ sở KCB đã gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, với 2.180.937 dữ liệu được gửi; có 1.618 cơ sở KCB gửi dữ liệu giấy chứng sinh, với 946.180 dữ liệu được gửi; 615 cơ sở KCB gửi dữ liệu giấy báo tử, với 9.748 dữ liệu được gửi. Việc liên thông giấy khám sức khỏe lái xe qua hạ tầng của BHXH Việt Nam giúp người dân có thể đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe hoàn toàn trực tuyến (trước đây người dân buộc phải đến nơi cấp giấy phép lái xe để nộp bản giấy của giấy khám sức khỏe lái xe). Việc liên thông giấy chứng sinh, giấy báo tử qua hạ tầng của BHXH Việt Nam đã tạo ra tiện ích rất quan trọng là đầu vào giúp người dân có thể thực hiện DVC trực tuyến toàn trình đối với 02 nhóm TTHC liên thông: Đăng ký khai sinh – đăng ký thường trú – cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử – Xóa đăng ký thường trú – Hỗ trợ chi phí mai táng, Trợ cấp mai táng (trước đây người dân buộc phải đến UBND xã, phường để nộp bản giấy của giấy chứng sinh, giấy báo tử khi làm thủ tục Đăng ký khai sinh, Đăng ký khai tử).

Đẩy mạnh chi trả các chế độ bảo hiểm không dùng tiền mặt: Đến nay, có khoảng 64% số người hưởng nhận các chế độ BHXH, TCTN qua tài khoản các nhân tại khu vực đô thị, tăng khoảng 3% so với năm 2022. Trong đó: Lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đạt: 47%; Chế độ BHXH một lần đạt: 94%: Trợ cấp thất nghiệp đạt: 98%.

Tích hợp thông tin sổ BHXH trên ứng dụng VneID: BHXH Việt Nam đã phối hợp thành công việc cung cấp thông tin sổ BHXH lên ứng dụng VNeID. Hiện nay, BHXH Việt Nam đang tiếp tục duy trì việc liên thông dữ liệu khi có đề nghị của người lao động về việc tích hợp thông tin quá trình tham gia BHXH lên ứng dụng VNeID.

Nguồn: BHXH Việt Nam

Xem truyền hình MIỄN PHÍ trên Ứng dụng Truyền hình kỹ thuật số mặt đất trên SDTV Online ngay hôm nay nhé!

▪️ Android: https://play.google.com/store/apps/details…
▪️ IOS: https://apps.apple.com/vn/app/sdtv-online/id6443593812

* Tải App tại:      SDTV ONLINE - Google Play SDTV ONLINE - App Store

 

SDTV ONLINE - XEM TRUYỀN HÌNH MIỄN PHÍSDTV ONLINE-XEM TRUYỀN HÌNH MIỄN PHÍ

Chia sẻ:

Quét mã để tải
SDTV app