Hòa Bình đẩy mạnh đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Hòa Bình đẩy mạnh đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Song song với các biện pháp giảm nghèo khác, UBND tỉnh Hòa Bình luôn chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin.

Hòa Bình đẩy mạnh đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất

Theo ông Nguyễn Hoàng Thư – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình, trong năm 2017, tỉnh Hòa Bình luôn tăng cường giám sát, kiểm tra các doanh nghiệp việc đảm bảo chất lượng dịch vụ bưu chính, internet, di động, truyền hình; đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bưu chính viễn thông trên địa bàn phát triển hạ tầng mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ; phát triển thị trường, tăng doanh thu.

Đặc biệt, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính viễn thông tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của các doanh nghiệp đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch phòng chống lụt bão năm 2017 ngành thông tin và truyền thông; làm tốt công tác tuyên truyền Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, tuyên truyền “Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020”.

Hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông, Phòng Văn hóa thông tin các huyện, thành phố tăng cường quản lý thuê bao di động trả trước.

Chia sẻ:

Quét mã để tải
SDTV app