Tỷ lệ khánh giả tiếp cận truyền hình Tháng 3/2019
HOTLINE1900 5656 32 (1.818đ/phút)
Truyền hình kĩ thuật số miền nam

  Tỷ lệ khánh giả tiếp cận truyền hình Tháng 3/2019

  Monday, 26/08/2019, 14:15 GMT+7

  Hạ tầng số mặt đất có xu hướng tăng tỷ lệ khán giả tiếp cận từ tháng 1 đến tháng 12 trong năm, 2019 có mức tăng mạnh so với thời điểm cùng kỳ. Ngoài ra IPTV cũng có xu hướng tương đồng.

  Tỷ lệ khánh giả tiếp cận truyền hình Tháng 3/2019 (Số liệu: VIETNAMTAM)

  Tỷ lệ khánh giả tiếp cận truyền hình Tháng 3/2019 (Số liệu: VIETNAMTAM)


  Written : SDTV

  Search date :