HOTLINE1900 5656 32 (1.818đ/phút)
Truyền hình kĩ thuật số miền nam

Tiến độ thực hiện phát sóng truyền hình số mặt đất của SDTV