Tịch thu phương tiện vĩnh viễn khi vi phạm các lỗi sau tại Nghị định 100
HOTLINE1900 5656 32 (1.818đ/phút)
Truyền hình kĩ thuật số miền nam

  Tịch thu phương tiện vĩnh viễn khi vi phạm các lỗi sau tại Nghị định 100

  Tuesday, 07/07/2020, 15:26 GMT+7

  Các tổ chức, cá nhân mắc những vi phạm giao thông đường bộ sau đây sẽ bị tịch thu phương tiện sung vào ngân sách nhà nước.

  finalllll_uvnt


  Written : SDTV

  Search date :