HOTLINE1900 5656 32 (1.818đ/phút)
Truyền hình kĩ thuật số miền nam

Nữ robot người Nhật đầu tiên đã tham gia đóng phim