HOTLINE1900 5656 32 (1.818đ/phút)
Truyền hình kĩ thuật số miền nam

DVB-T2 digital terrestrial set-top-box and DVB-T2 Antenna