Bước đi xa của quốc gia nhỏ
HOTLINE1900 5656 32 (1.818đ/phút)
Truyền hình kĩ thuật số miền nam

  Bước đi xa của quốc gia nhỏ

  Wednesday, 01/12/2021, 08:37 GMT+7

  Barbados chỉ là một đảo quốc nhỏ ở vùng Caribe. Đúng 55 năm sau ngày giành độc lập từ thực dân Anh, đảo quốc này thực hiện bước đi cuối cùng để đoạn tuyệt với di sản của thời là thuộc địa của Anh.

   

  Bước đi xa của quốc gia nhỏ - ảnh 1

  Các vũ công tham gia màn trình diễn chảo mừng bước chuyển mình lớn của đảo quốc (REUTERS)

  Cụ thể, Barbados xóa bỏ chế độ người đứng đầu Hoàng gia Anh cũng là người đứng đầu nhà nước ở Barbados và bầu ra người đứng đầu nhà nước (tổng thống) riêng.

  Lãnh thổ cai trị của Hoàng gia Anh, cho dù có nơi chỉ trên danh nghĩa pháp lý như Barbados, đã bị thu hẹp. Lần bị thu hẹp như thế đối với Hoàng gia Anh xảy ra cách đây gần 3 thập kỷ khi Mauritius ở châu Phi tách biệt hoàn toàn về pháp lý nhà nước với Hoàng gia Anh.

  Đối với Barbados, quyết định này là bước chuyển rất lớn. Hành động như vậy của Barbados để gây dựng và tăng cường bản sắc dân tộc và bản lĩnh chính trị. Nguyên nhân cũng nằm ở phía nước Anh, khi việc có mối quan hệ pháp lý đặc biệt với Anh lẫn sự tham gia vào Khối thịnh vượng chung đều không mang ý nghĩa và tầm quan trọng sống còn đối với đảo quốc nhỏ.

  Đối với Hoàng gia Anh và nước Anh, quyết định ly khai của Barbados xảy ra vào thời điểm rất bất lợi, gây tác động rất tai hại. Anh vừa ra khỏi EU và đang tự định vị trong thế giới hiện đại, phải nỗ lực gây dựng và tăng cường vai trò, ảnh hưởng chính trị thế giới, nên càng phải dựa vào sự tồn tại và phát triển của Khối thịnh vượng chung. Barbados chỉ là đảo quốc nhỏ, nhưng rất có thể kích hoạt xu hướng các thành viên khác trong khối. Nên quyết định của Barbados là tin buồn mới đối với Hoàng gia Anh.


  Written : thanhnien

  Search date :