Đề xuất 8 tỉnh sẽ tắt sóng truyền hình analog từ 31/12/2016

Đề xuất 8 tỉnh sẽ tắt sóng truyền hình analog từ 31/12/2016

Văn phòng Ban chỉ đạo Đề án Số hóa truyền hình đã trình Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn kế hoạch điều chỉnh thời gian ngừng phát sóng truyền hình analog giai đoạn 2. Trong đó đề xuất có 8 tỉnh sẽ tắt sóng truyền hình analog, hoàn thành số hóa truyền hình vào ngày 31/12/2016.

Đề xuất 8 tỉnh sẽ tắt sóng truyền hình analog từ 31/12/2016

 

Theo tin từ Văn phòng Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam, Văn phòng đã trình Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn, Trưởng Ban chỉ đạo kế hoạch điều chỉnh thời gian ngừng phát sóng truyền hình analog giai đoạn 2. Trong đó đề xuất có 8 tỉnh sẽ tắt sóng truyền hình analog, hoàn thành số hóa truyền hình vào ngày 31/12/2016.

8 tỉnh trong nhóm này gồm có: Hải Dương, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Bình Dương, Vĩnh Long và Hậu Giang. Đây là những tỉnh đã được phủ sóng truyền hình số mặt đất DVB-T2 trên toàn bộ địa bàn, truyền tải cả chương trình Trung ương và địa phương, đồng thời đã hoàn thành hỗ trợ đầu thu cho các hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn cũ. Chỉ còn lại số hộ nghèo, cận nghèo phát sinh theo chuẩn mới sẽ được Bộ TT&TT triển khai hỗ trợ trước ngày tắt sóng. Những tỉnh này đủ điều kiện sẽ được ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất vào 31/12/2016. 

Nếu đề xuất này được Bộ trưởng Bộ TT&TT chấp thuận, thì đến hết năm 2016 sẽ có 13 tỉnh, thành phố hoàn thành số hóa truyền hình. Vào ngày 15/8/2016, 4 thành phố lớn đã hoàn thành số hóa truyền hình, trước đó Đà Nẵng là thành phố đầu tiên của ASEAN đã triển khai thành công số hóa truyền hình.

Trước đây, tại phiên họp thứ 12 Ban chỉ đạo Số hóa truyền hình vào sáng ngày 19/10/2016, Tiểu ban giúp việc đã trình Ban chỉ đạo đề xuất điều chỉnh ngừng phát sóng truyền hình tương tự giai đoạn 2. Theo kế hoạch của Đề án số hóa truyền hình, 25 tỉnh phải hoàn thành số hóa truyền hình trước ngày 31/12/2016. Hiện tại có 10 tỉnh đã được phủ sóng truyền hình số mặt đất toàn bộ địa bàn, tuy nhiên có nhiều tỉnh miền núi vẫn chưa được phủ sóng truyền hình số mặt đất và việc hỗ trợ đầu thu cần có thời gian để lập dự án đầu tư, đấu thầu mua sắm.

Đối với các địa phương đã được phủ sóng truyền hình số toàn bộ hoặc một phần địa bàn nhưng chưa hỗ trợ đầu thu trên toàn bộ địa bàn như: Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Long An sẽ ngừng phát sóng tuyên truyền tương tự mặt đất (chỉ dừng phát sóng các trạm phát sóng chính) từ ngày 1/7/2017.

 

 

Đối với các tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa và các địa bàn phủ sóng bởi các trạm phát lại truyền hình tương tự mặt đất tại Quảng Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Bắc Giang, Phú Thọ, Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất sau giai đoạn 2.

Theo Tiểu ban giúp việc, việc tắt sóng truyền hình analog phải đảm bảo cả hai phần là phủ sóng và thu xem. Việc phủ sóng truyền hình số DVB-T2 phải hoàn thành ít nhất 6 tháng trước khi tắt sóng, đồng thời nhà nước phải hoàn thành hỗ trợ đầu thu cho các hộ gia đình trong diện được hỗ trợ trước thời điểm dừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất ở các địa phương.

Kết luận tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn, Trưởng Ban chỉ đạo nhất trí với đề xuất của Tiểu ban giúp việc sẽ tắt sóng vào thời điểm 24h ngày 31/12/2016 tại những tỉnh đã sẵn sàng. 

Bộ trưởng chỉ đạo, đối với 15 tỉnh được đề xuất tắt sóng truyền hình analog vào 1/7/2017 các doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng cũng như công tác hỗ trợ đầu thu phải triển khai tích cực. Trong thời gian này, tỉnh nào đã chuẩn bị sẵn sàng và đủ điều kiện sẽ tắt sóng analog sớm, không cần kéo dài đến 1/7/2017. 

Bộ trưởng cũng đề nghị đài PT-TH các tỉnh sớm lựa chọn doanh nghiệp và đưa kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền thiết yếu của địa phương phát sóng không khóa mã lên hạ tầng truyền dẫn phát sóng số mặt đất trước thời điểm tắt sóng truyền hình analog.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh: “Việc triển khai thực hiện phải theo đúng tiến độ, làm đúng tiến độ của Thủ tướng đưa ra. Tuy nhiên, không lấy tiến độ làm tiêu chí đánh giá, không vì tiến độ để tắt sóng sớm, không vì tiến độ mà để người dân bị ảnh hưởng. Chỗ nào, khu vực nào chưa chuẩn bị kỹ có thể giãn tiến độ, không thực hiện bằng mọi giá và phải đặc biệt quan tâm đến việc triển khai phủ sóng truyền hình số ở vùng lõm sóng, vùng sâu vùng xa”.

Theo Ictnews

Chia sẻ:

Quét mã để tải
SDTV app