Chương trình trực tuyến

Chương trình trực tuyến

Truyền hình Trà Vinh

Kênh thông tin giải trí tổng hợp của Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, phát sóng các nội dung về tin tức thời sự, kinh tế, khuyến nông, thể thao giải trí, khoa học giáo dục

Xem chương trình

Truyền hình Long An (LA34)

Kênh truyền hình thông tin tổng hợp của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, truyền tải các thông tin về tình hình KT-CT, XH, khuyến nông, KH-GD, giải trí, văn hoá, thể thao

Xem chương trình

Truyền hình Tiền Giang

Kênh thông tin tổng hợp của Đài Phát thanh – Truyền hình Tiền Giang, mang nhiện vụ truyền tải thông tin về đời sống kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội cùng các chuyên mục giải trí, thể thao, khoa học, giáo dục

Xem chương trình

Quét mã để tải
SDTV app