HOTLINE1900 5656 32
Logo SDTV
CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ MIỀN NAM

  Vùng bị ảnh hưởng lý thuyết khi ngừng phủ sóng truyền hình tương tự mặt đất tại các địa phương

  Thứ năm, 15/06/2017, 09:42 GMT+7

  Trên lý thuyết, những vùng sau đây sẽ bị ảnh hưởng khi ngừng phủ sóng truyền hình mặt đất tại các địa phương.
  Vùng bị ảnh hưởng lý thuyết khi ngừng phủ sóng truyền hình tương tự mặt đất tại các địa phương

  Vùng bị ảnh hưởng lý thuyết khi ngừng phủ sóng truyền hình tương tự mặt đất tại các địa phương

  STT Tên tỉnh bị ảnh hưởng   Huyện bị ảnh hưởng Địa bàn bị ảnh hưởng Ghi chú
  1 Khánh Hòa 1 Nha Trang Toàn bộ địa bàn  
  2 Diên Khánh Diên Sơn, Diên Điền, Diên Lâm, Diên Xuân, Diên Đồng, Diên Phước, Diên Lạc, Diên Thạnh, Diên Toàn, Diên An
  3 Khánh Vĩnh Khánh Hiệp, Khánh Bình, Khánh Trung, Khánh Nam, Sông Cầu
  4 Khánh Sơn Không bị ảnh hưởng khi ngừng phát sóng THTTMĐ tại Nha Trang
  5 Vạn Ninh Không bị ảnh hưởng khi ngừng phát sóng THTTMĐ tại Nha Trang
  6 Trường Sa Không bị ảnh hưởng khi ngừng phát sóng THTTMĐ tại Nha Trang
  7 Ninh Hòa Không bị ảnh hưởng khi ngừng phát sóng THTTMĐ tại Nha Trang
  8 Cam Ranh Không bị ảnh hưởng khi ngừng phát sóng THTTMĐ tại Nha Trang
  9 Cam Lâm Không bị ảnh hưởng khi ngừng phát sóng THTTMĐ tại Nha Trang
  2 Bình Phước 1 Đồng Xoài Toàn bộ địa bàn  
  2 Bình Long Toàn bộ địa bàn
  3 Phước Long Toàn bộ địa bàn
  4 Bù Đăng Toàn bộ địa bàn
  5 Bù Đốp Toàn bộ địa bàn
  6 Bù Gia Mập Toàn bộ địa bàn
  7 Chơn Thành Toàn bộ địa bàn
  8 Đồng Phú Toàn bộ địa bàn
  9 Hớn Quản Toàn bộ địa bàn
  10 Lộc Ninh Toàn bộ địa bàn
  11  Phú Riềng Toàn bộ địa bàn
  3 Tây Ninh 1 Tây Ninh Toàn bộ địa bàn  
  2 Bến Cầu Toàn bộ địa bàn
  3 Châu Thành Toàn bộ địa bàn
  4 Dương Minh Châu Toàn bộ địa bàn
  5 Gò Dầu Toàn bộ địa bàn
  6 Hòa Thành Toàn bộ địa bàn
  7 Tân Biên Toàn bộ địa bàn
  8 Tân Châu Toàn bộ địa bàn
  9 Trảng Bàng Toàn bộ địa bàn
  4 Trà Vinh 1 Trà Vinh Toàn bộ địa bàn Đã hỗ trợ STB theo Giai đoạn I
  2 Duyên Hải Toàn bộ địa bàn  
  3 Càng Long Toàn bộ địa bàn Đã hỗ trợ STB theo Giai đoạn I
  4 Cầu Kè Toàn bộ địa bàn Đã hỗ trợ STB theo Giai đoạn I
  5 Cầu Ngang Toàn bộ địa bàn  
  6 Châu Thành Toàn bộ địa bàn Đã hỗ trợ STB theo Giai đoạn I
  7 Duyên Hải Toàn bộ địa bàn  
  8 Tiểu Cần Toàn bộ địa bàn Đã hỗ trợ STB theo Giai đoạn I
  9 Trà Cú Toàn bộ địa bàn  
  5 Sóc Trăng 1 Sóc Trăng Toàn bộ địa bàn Đã hỗ trợ STB theo Giai đoạn I
  2 Ngã Năm Toàn bộ địa bàn Đã hỗ trợ STB theo Giai đoạn I
  3 Vĩnh Châu Toàn bộ địa bàn  
  4 Châu Thành Toàn bộ địa bàn Đã hỗ trợ STB theo Giai đoạn I
  5 Cù Lao Dung Toàn bộ địa bàn Đã hỗ trợ STB theo Giai đoạn I
  6 Long Phú Toàn bộ địa bàn Đã hỗ trợ STB theo Giai đoạn I
  7 Kế Sách Toàn bộ địa bàn Đã hỗ trợ STB theo Giai đoạn I
  8 Mỹ Tú Toàn bộ địa bàn Đã hỗ trợ STB theo Giai đoạn I
  9 Mỹ Xuyên Toàn bộ địa bàn  
  10 Thạnh Trị Toàn bộ địa bàn Đã hỗ trợ STB theo Giai đoạn I
  11 Trần Đề Toàn bộ địa bàn Đã hỗ trợ STB theo Giai đoạn I
  6 Bạc Liêu 1 Bạc Liêu Toàn bộ địa bàn  
  2 Giá Rai Toàn bộ địa bàn  
  3 Đông Hải Toàn bộ địa bàn  
  4 Hòa Bình Toàn bộ địa bàn  
  5 Hồng Dân Toàn bộ địa bàn  
  6 Phước Long Toàn bộ địa bàn  
  7 Vĩnh Lợi Toàn bộ địa bàn  
  7 Cà Mau 1 Cà Mau Toàn bộ địa bàn  
  2 Cái Nước Toàn bộ địa bàn  
  3 Đầm Dơi Toàn bộ địa bàn  
  4 Năm Căn Toàn bộ địa bàn  
  5 Ngọc Hiển Toàn bộ địa bàn  
  6 Phú Tân Toàn bộ địa bàn  
  7 Thới Bình Toàn bộ địa bàn  
  8 Trần Văn Thời Toàn bộ địa bàn  
  9 U Minh Toàn bộ địa bàn  
  8 Kiên Giang 1 Rạch Giá Toàn bộ địa bàn  
  2 Hà Tiên Toàn bộ địa bàn  
  3 An Biên Toàn bộ địa bàn  
  4 An Minh Toàn bộ địa bàn  
  5 Châu Thành Toàn bộ địa bàn  
  6 Giang Thành Toàn bộ địa bàn  
  7 Giồng Riềng Toàn bộ địa bàn Đã hỗ trợ STB theo Giai đoạn I
  8 Gò Quao Toàn bộ địa bàn Đã hỗ trợ STB theo Giai đoạn I
  9 Hòn Đất Toàn bộ địa bàn  
  10 Kiên Hải Toàn bộ địa bàn  
  11 Kiên Lương Toàn bộ địa bàn  
  12 Phú Quốc Thị trấn Dương Đông (huyện lị), An Thới và các xã Cửa Cạn, Cửa Dương, Dương Tơ, Gành Dầu, Hòn Thơm; một phần địa bàn vùng đồng bằng thuộc 2 xã Bãi Thơm, Hàm Ninh (vùng địa bàn miền núi không bị ảnh hưởng) Xã Thổ Châu không thuộc vùng phủ ATV
  13 Tân Hiệp Toàn bộ địa bàn Đã hỗ trợ STB theo Giai đoạn I
  14 U Minh Thượng Toàn bộ địa bàn  
  15 Vĩnh Thuận Toàn bộ địa bàn Đã hỗ trợ STB theo Giai đoạn I

   

   

  Người viết : Cục Tần số vô tuyến điện

  Giới hạn tin theo ngày :