HOTLINE1900 5656 32
Logo SDTV
CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ MIỀN NAM

Dịch vụ truyền dẫn

Với mạng đơn tần SFN thì các máy phát trong mạng SFN sử dụng chung một tần số phát, cùng phát các chương trình giống nhau và trong cùng một thời gian. Các phần giao nhau của vùng phủ sóng vẫn thu được bình thường. Ưu điểm của mạng phát thanh truyền hình số mặt đất SFN là sử dụng băng tần tần số hiệu quả hơn do tất cả máy phát trong mạng SFN chỉ phát ở một kênh sóng duy nhất, hiệu quả phủ sóng cao hơn so với các hệ thống khác do sử dụng các máy phát có công suất nhỏ và phân tán trong khu vực phủ sóng có địa hình phức tạp, ít can nhiễu hơn, công suất sử dụng cho cùng một diện tích phủ sóng nhỏ hơn và độ tin cậy cao. Mạng đơn tần SFN được tối ưu theo các tiêu chí khác nhau có thể áp dụng cho việc thiết lập mạng đơn tần truyền hình số mặt đất phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Mục đích của SFN là hiệu quả sử dụng phổ vô tuyến, nó cho phép truyền dẫn nhiều chương trình phát thanh và truyền hình so với cách truyền dẫn truyền thống ở mạng đa tần số (MFN). Một mạng SFN cũng có thể làm tăng vùng phủ sóng và giảm xác suất mất tín hiệu so với một MFN, bởi vì cường độ tín hiệu nhận được có thể tăng lên ở vị trí nằm giữa các máy phát.

310_crop_fix

 

Trên cơ sở cung cấp dịch vụ truyền hình số qua mạng đơn tần, SDTV sẽ đầu tư thiết lập mạng viễn thông diện rộng, đầu tư sản xuất, cung cấp đầu thu truyền hình kỹ thuật số (Set-top-box) chuẩn DVB-T2, anten thu tín hiệu, phục vụ truyền dẫn và phát sóng truyền hình số mặt đất; thiết kế, khai thác hạ tầng mạng để cung cấp các dịch vụ truyền thông đa phương tiện, phát thanh, truyền hình, phát quảng bá các kênh truyền hình của các Đài trong khu vực Miền Nam và các kênh xã hội hóa đồng thời sẽ thêm gói dịch vụ là gói quảng cáo nhằm thu hút các doanh nghiệp có nhu cầu quảng bá sản phẩm trên các kênh truyền hình. Về phía khách hàng những gói dịch vụ này sẽ cung cấp thêm nhiều kênh truyền hình địa phương đặc sắc phong phú khác.

Trong tương lai, SDTV sẽ sẽ đầu tư thiết lập mạng truyền hình số di động đa phương tiện T-DMB và với ứng dụng Push VOD, phát sóng truyền thanh, truyền dẫn dữ liệu…, SDTV mở rộng cung cấp những tiện ích truyền thông cho các đối tượng là doanh nghiệp, thương gia, nhà đầu tư, các cơ sở kinh doanh sản xuất...