HOTLINE1900 5656 32
Logo SDTV
CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ MIỀN NAM

Chiến lược phát triển

Chiến lược trọng điểm của SDTV:

  • Đầu tư thiết lập mạng viễn thông diện rộng, phục vụ truyền dẫn và phát sóng truyền hình số mặt đất; thiết kế, khai thác hạ tầng mạng để cung cấp các dịch vụ truyền thông đa phương tiện, phát thanh, truyền hình; đầu tư sản xuất, cung cấp đầu thu (Set - top - box) truyền hình kỹ thuật số mặt đất chuẩn DVB - T2 và ăng - ten thu sóng DVB - T2. Đảm bảo tốt nhất về mặt chất lượng tín hiệu, vùng phủ sóng, tạo nên sự hợp tác, phát triển bền vững cùng các đài PTTH trong khu vực và những khách hàng tham gia dịch vụ truyền dẫn kênh chương trình khác. 
  • SDTV còn tổ chức liên kết sản xuất và cung cấp thiết bị thu gồm đầu thu truyền hình kỹ thuật số mặt đất DVB - T2 và ăng - ten thu sóng DVB - T2, cung cấp ra thị trường với mục đích định hướng thị trường về chất lượng và giá. Tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tiếp cận với truyền hình số mặt đất.
  • Đầu tư trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật cung cấp truyền hình kỹ thuật số mặt đất mạng đơn tần (SFN) trên phạm vi miền Nam và định hướng mở rộng ra toàn quốc.
  • Phát huy nội lực, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, mở rộng tham gia thị trường Dịch vụ - Kỹ thuật phát thanh truyền hình. Tích cực nâng cao năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp Viễn thông trong nước để chủ động hội nhập, phát triển thị trường và mở rộng quan hệ hợp tác trong lĩnh vực chuyên ngành.
  • Điều quan trọng nhất là hướng đến khán giả xem truyền hình, đảm bảo việc người dân có thể tiếp cận được mọi thông tin liên quan đến quá trình chuyển đổi, tiếp cận được đến các thiết bị thu kỹ thuật, cung cấp và hỗ trợ đầu thu kỹ thuật số mặt đất (set-top-box) và ăng - ten kịp thời hạn trước khi các Đài ngừng phát sóng Analog theo từng giai đoạn của từng khu vực.