HOTLINE1900 5656 32 (1.818đ/phút)
CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ MIỀN NAM

Các bước lắp đặt "ăng-ten ADT17-HD" siêu siêu đơn giản!!!