HOTLINE1900 5656 32
Logo SDTV
CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ MIỀN NAM

  Bản đồ phủ sóng truyền hình số mặt đất DVB-T2 của AVG

  Thứ ba, 22/09/2015, 19:10 GMT+7

  Bản đồ phủ sóng toàn quốc

  AVG2

  Miền Bắc

  AVG3

  Đà Nẵng và Bắc Quảng Nam

  AVG4

  Khánh Hòa

  AVG5

  Miền Nam

  Nguồn: Bộ thông tin và truyền thông

   

  Xem thêm bản đồ phủ sóng của các đơn vị khác:

  1. SDTV: http://sdtv.vn/vn/ban-do-phu-song-truyen-hinh-so-mat-dat-dvb-t2-cua-sdtv.html

  2. VTV: http://sdtv.vn/vn/ban-do-phu-song-truyen-hinh-so-mat-dat-dvb-t2-cua-vtv.html

  3. VTC: http://sdtv.vn/vn/ban-do-phu-song-truyen-hinh-so-mat-dat-dvb-t2-cua-vtc.html

     Giới hạn tin theo ngày :