Những chính sách có hiệu lực từ tháng 7/2020
HOTLINE1900 5656 32 (1.818đ/phút)
Truyền hình kĩ thuật số miền nam

  Những chính sách có hiệu lực từ tháng 7/2020

  Wednesday, 01/07/2020, 08:29 GMT+7

  Từ tháng 7/2020, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Bỏ chế độ biên chế suốt đời với viên chức; Nâng chuẩn trình độ đối với giáo viên; Tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 11 triệu đồng/tháng; Thêm nhiều trường hợp tạm hoãn nghĩa vụ dân quân tự vệ...

   
   
   
  Những chính sách có hiệu lực từ tháng 7/2020

  Những chính sách có hiệu lực từ tháng 7/2020

  indff-2anh-3anh-4

  anh-5

  anh-6

  anh-7ah-8a9a10

  Đồ họa: MINH THƯ (báo SGGP)


  Written : TRUNG TÂM BÁO CHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Search date :