HOTLINE1900 5656 32 (1.818đ/phút)
Truyền hình kĩ thuật số miền nam

Dừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất khu vực Nam Bộ vào cuối năm 2015