Bộ Tranh "Bánh Mì Việt Nam" khẳng định nét đẹp nơi các dòng Bánh mì đặc trưng dân tộc Việt của Practicus
HOTLINE1900 5656 32 (1.818đ/phút)
Truyền hình kĩ thuật số miền nam

  Bộ Tranh "Bánh Mì Việt Nam" khẳng định nét đẹp nơi các dòng Bánh mì đặc trưng dân tộc Việt của Practicus

  Thursday, 27/02/2020, 13:32 GMT+7

  Bộ Tranh "Bánh Mì Việt Nam" khẳng định nét đẹp nơi các dòng Bánh mì đặc trưng dân tộc Việt của Practicus
  / BÁNH MÌ Việt Nam / 
  là bộ tranh được các nghệ sĩ minh họa của Practicus
  chỉ trong thời gian 9 tiếng ngắn ngủi.
   
  Bộ tranh khẳng định nét đẹp đặc trưng
  của từng dòng bánh mì đa dạng của dân tộc Việt.
   
  Với thời gian hoàn thành dự án ngắn ngủi,
  các nghệ sĩ đã cố gắng khái quát nhất có thể
  các dòng bánh mì đặc sắc của người Việt Nam ta.
   
  Trong hình ảnh có thể có: văn bản và món ăn
  Trong hình ảnh có thể có: món ănTrong hình ảnh có thể có: món ănTrong hình ảnh có thể có: văn bảnTrong hình ảnh có thể có: món ăn và văn bảnTrong hình ảnh có thể có: văn bảnKhông có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Trong hình ảnh có thể có: món ănTrong hình ảnh có thể có: món ăn và văn bảnKhông có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Trong hình ảnh có thể có: giàyKhông có mô tả ảnh.Trong hình ảnh có thể có: văn bảnKhông có mô tả ảnh.

  Written : Practicus

  Search date :