Bản đồ phủ sóng Truyền hình số mặt đất DVB-T2 của SDTV tháng 2/2017 Linh Nguyen Demo Popup
HOTLINE1900 5656 32
Truyền hình kĩ thuật số miền nam

  Bản đồ phủ sóng Truyền hình số mặt đất DVB-T2 của SDTV tháng 2/2017

  Wednesday, 15/03/2017, 09:26 GMT+7

  I. Bản đồ phủ sóng indoor và outdoor truyền hình số mặt đất DVB-T2 kênh 33 của công ty SDTV

  Tổng thể bản đồ phủ sóng truyền hình số mặt đất DVB-T2 của SDTV

  Tổng thể bản đồ phủ sóng truyền hình số mặt đất DVB-T2 của SDTV

  Chú thích:

  T2_1

  - Indoor: trong nhà
  - Outdoor: ngoài nhà/ngoài trời
  - Phủ sóng Indoor: Phủ sóng với cấp chất lượng cho phép lắp đặt ăng-ten trong nhà cũng thu được sóng và xem được dịch vụ liên tục.
  - Phủ sóng Outdoor: Phủ sóng với cấp chất lượng phải lắp đặt ăng-ten ngoài trời với độ cao tối thiểu 10m mới thu được sóng và xem được dịch vụ liên tục.

  1. Bản đồ phủ sóng Indoor DVB-T2 kênh của công ty SDTV

  T3

  Hình 1: Bản đồ phủ sóng Indoor tại Thành phố Hồ Chí Minh

   

  T4

  Hình 2: Bản đồ phủ sóng Indoor tại Cần Thơ

   

  T5.jpg

  Hình 3: Bản đồ phủ sóng Indoor tại Vũng Tàu

   

  T6

  Hình 4: Bản đồ phủ sóng Indoor tại An Giang

   

  T7

  Hình 5: Bản đồ phủ sóng Indoor tại Long An

   

  T8

  Hình 6: Bản đồ phủ sóng Indoor tại Bình Dương

   

  T9

  Hình 7 : Bản đồ phủ sóng Indoor tại Đồng Tháp

   

  2. Bản đồ phủ sóng Outdoor DVB-T2 kênh 33 của công ty SDTV:

  T10

  Hình 1: Bản đồ phủ sóng Outdoor tại Thành phố Hồ Chí Minh

   

  T12

  Hình 2: Bản đồ phủ sóng Outdoor tại Cần Thơ

   

  T13

  Hình 3: Bản đồ phủ sóng Outdoor tại Bà Rịa - Vũng Tàu

   

  T14

  Hình 4: Bản đồ phủ sóng Outdoor tại An Giang 

   

  T15

  Hình 5: Bản đồ phủ sóng Outdoor tại Long An

   

   

  T16

  Hình 6: Bản đổ phủ sóng Outdoor tại Bình Dương

   

  T17

  Hình 7: Bản đồ phủ sóng Outdoor tại Đồng Tháp

   

  II. Bản đồ phủ sóng  outdoor truyền hình số mặt đất DVB-T2 kênh 34 của công ty SDTV:

  T18.png

   

  1.   Bản đồ phủ sóng outdoor DVB-T2 kênh 34 của công ty SDTV

   

  T19

  Hình 1: Bản đồ phủ sóng Outdoor tại Vĩnh Long

   

  T20

  Hình 2: Bản đồ phủ sóng outdoor tại Hậu Giang

   

  III. Bản đồ phủ sóng indoor và outdoor truyền hình số mặt đất DVB-T2 kênh 35 của công ty SDTV:

  T21


  Written : SDTV

  Search date :