Ban do phu song DVB-T2
HOTLINE1900 5656 32 (1.818đ/phút)
Truyền hình kĩ thuật số miền nam

  Bản đồ phủ sóng DVB-T2

  Bản đồ phủ sóng Truyền hình số mặt đất DVB-T2 của SDTV tháng 2/2017

  Bản đồ phủ sóng Truyền hình số mặt đất DVB-T2 của SDTV tháng 2/2017

  09:26 | 15/03/2017
  I. Bản đồ phủ sóng indoor và outdoor truyền hình số mặt đất DVB-T2 kênh 33 của công ty SDTV

  Bản đồ phủ sóng truyền hình số mặt đất DVB-T2 của SDTV

  Bản đồ phủ sóng truyền hình số mặt đất DVB-T2 của SDTV

  10:47 | 23/09/2015
  Bản đồ phủ sóng indoor và outdoor truyền hình số mặt đất DVB-T2 của công ty SDTV tại thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ